fbpx

Thoresta Herrgård, Bro

thoresta_herrgard

Beställare: Thoresta Herrgård, Bro

Förutsättningar:  Hotell med 38 sängplatser med en planerad utbyggnad av ytterligare 50 sängplatser. 45 – 65 lunchgäster på vardagar. Tre hushåll med permanentboende. Hög skyddsnivå.

Lösningen:  Gemensam slamavskiljare 44 kbm följt av markbädd med 96 st INDRÄN moduler.

Självfall till markbädden. EkoTreat för extra fosforrening (hög skyddsnivå).