Vad är BDT-avlopp?

5619572-in-dran-plus-bdt-cmyk

BDT är ett vanligt begrepp inom avloppsvärlden som du kanske stött på. Vad är BDT-avlopp? BDT syftar på avloppsvatten från bad, disk och tvätt. Gråvatten från BDT-avlopp kan renas separat med enklare reningsmetoder såsom slamavskiljare och avloppsinfiltration. 

FANN’s avloppslösning IN-DRÄN Plus tar hand om reningen av just BDT-vatten, anpassat för ett hushåll med max 5 personer. Med FANN biobädd renas BDT-vattnet genom en mindre slamavskiljare följt av biobädden. Vi använder en naturlig och biologisk reningsmetod som skonar miljön och säkrar dricksvattnet från skadliga bakterier. 

Vad är BDT-avlopp? Vi hoppas du fått svar på frågan. Om inte, kontakta oss! 

Läs mer om våra BDT-avlopp.