INDRÄN Max
– stora avlopp

INDRÄN Max är FANNs koncept för större anläggningar utanför det kommunala ledningsnätet och riktar sig till många kundgrupper, t ex: samfälligheter, privata näringsidkare, kommuners mindre gemensamma anläggningar m fl.

Stora avlopp

INDRÄN Max – stora system

Stora avlopp ställer höga krav på sitt system. INDRÄN MAX är lösningen för större anläggningar, till exempel hotell, konferensanläggningar, skärgårdskrogar och samfälligheter. Även andra, större fastigheter där mängden avloppsvatten är påtagligt stor. Fördelen med INDRÄN Max är att man inte är låst till en teknisk layout, utan systemet gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån lokala förutsättningar och specifika behov.

Passiva system tål stora variationer i belastning över tiden med bibehållen funktion, och är alltså en idealisk lösning i t ex fritidsområden där belastningen kan variera stort under året. Varje INDRÄN Max-system för stora avlopp är unikt. Kontakta FANN för platsbesök och projektering.

  • Skalbarhet
  • Flexibilitet
  • Baserat på 25 års erfarenhet