Tekniken

IN-DRÄN Max – lättskött, tryggt och flexibelt

IN-DRÄN Max - lättskött, tryggt och flexibelt

IN-DRÄN Max baseras på den beprövade IN-DRÄN tekniken och är FANNs koncept för anläggningar från 3 hushåll och uppåt. Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv IN-DRÄN teknik är de låga driftskostnaderna, robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer, samt flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre bäddar. Bakteriereduktionen är mycket god. De mycket låga driftskostnaderna samt en förmåga att tåla stora variationer i belastning över tiden gör IN-DRÄN Max till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ.

IN-DRÄN Max riktar sig till många kundgrupper, t ex samfälligheter, privata näringsidkare eller kommuners mindre gemensamma anläggningar. En IN-DRÄN Max-anläggning börjar med platsbesök för att hitta den bästa lösningen. Kontakta FANN för platsbesök och projektering.

IN-DRÄN Max offereras via grossist

IN-DRÄN MODULEN - UPPBYGGNAD:

img-1

En IN-DRÄN modul består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken.Konstruktionen av IN-DRÄN ger större yta för biohuden vilket medför större säkerhet mot igensättning. Biohuden får en mindre tjocklek och har tillgång till syre även om dämning uppstår i modulen.

Biotextilen utgör biohudens underlag istället för jordytan, vilket är bättre ur processynpunkt. Det vill säga, infiltrationsytan är till skillnad från traditionell infiltration skyddad mot igensättning av partiklar.

Med IN-DRÄN absorberas vattnet snabbare av marken vilket  är gynnsamt ur reningssynpunkt.

Systemet är dimensionerat för långtidsbelastningsvärdet (LTAR).

SE FILMEN IN-DRÄN MODULENS FUNKTION:

Screenshot 2019-07-03 at 10.56.33

IN-DRÄN MAX MARKBÄDD - UPPBYGGNAD:

IN-DRÄN Max-teknik

Tack vare IN-DRÄN tekniken blir storleken på en bädd betydligt mindre än för en konventionell bädd. Det gäller såväl infiltrationer som markbäddar. Ytbehovet är 1 – 5 kvm per person, beroende på markens genomsläpplighet (LTAR-värde). Med IN-DRÄN Max kan man blanda stora och små bäddar, vilket gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån de lokala förutsättningarna.