Tekniken

INDRÄN Max – lättskött, tryggt och flexibelt

INDRÄN Max - lättskött, tryggt och flexibelt

INDRÄN Max baseras på den beprövade INDRÄN tekniken och är FANNs koncept för anläggningar från 3 hushåll och uppåt. Den stora fördelen med att bygga stora anläggningar med passiv INDRÄN teknik är de låga driftskostnaderna, robusthet mot hydrauliska och föroreningsmässiga variationer, samt flexibiliteten att bygga en stor eller flera mindre bäddar. Bakteriereduktionen är mycket god. De mycket låga driftskostnaderna samt en förmåga att tåla stora variationer i belastning över tiden gör INDRÄN Max till ett mycket konkurrenskraftigt alternativ.

INDRÄN Max riktar sig till många kundgrupper, t ex samfälligheter, privata näringsidkare eller kommuners mindre gemensamma anläggningar. En INDRÄN Max-anläggning börjar med platsbesök för att hitta den bästa lösningen. Kontakta FANN för platsbesök och projektering.

INDRÄN Max offereras via grossist

INDRÄN MODULEN - UPPBYGGNAD:

img-1

En INDRÄN modul består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken.Konstruktionen av INDRÄN ger större yta för biohuden vilket medför större säkerhet mot igensättning. Biohuden får en mindre tjocklek och har tillgång till syre även om dämning uppstår i modulen.

Biotextilen utgör biohudens underlag istället för jordytan, vilket är bättre ur processynpunkt. Det vill säga, infiltrationsytan är till skillnad från traditionell infiltration skyddad mot igensättning av partiklar.

Med INDRÄN absorberas vattnet snabbare av marken vilket  är gynnsamt ur reningssynpunkt.

Systemet är dimensionerat för långtidsbelastningsvärdet (LTAR).

SE FILMEN INDRÄN MODULENS FUNKTION:

Screenshot 2019-07-03 at 10.56.33

INDRÄN MAX MARKBÄDD - UPPBYGGNAD:

IN-DRÄN Max-teknik

Tack vare INDRÄN tekniken blir storleken på en bädd betydligt mindre än för en konventionell bädd. Det gäller såväl infiltrationer som markbäddar. Ytbehovet är 1 – 5 kvm per person, beroende på markens genomsläpplighet (LTAR-värde). Med INDRÄN Max kan man blanda stora och små bäddar, vilket gör det möjligt att hitta kombinationen av lägsta investerings- och driftskostnad utifrån de lokala förutsättningarna.