fbpx
Avloppsparlören – del 1 – FANN för nybörjare

Avloppsparlören – del 1

Du som är i tagen att lägga ett nytt avlopp kan du stöta på en hel del obekanta termer som kan vara bra att hålla koll på. I vår guide för FANN-nybörjare, Avloppsparlören, bringar vi klarhet i de viktigaste.

BDT

BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. Avloppsvattnet från WC, det vill säga urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten ingår inte i BDT, se WC+BDT.

Biobädd

Prefabricerad produkt med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar t.ex. gruppbostäder, campingplatser etc.

Fosforfällning

Fosfor är ett växtnäringsämne som man vill hålla på en låg nivå för att inte riskera övergödning av våra vattendrag. För att binda fosfor tillsätts fällningsmedel och på så sätt släpps inte för höga halter fosfor ut genom avloppssystemet utan det stannar kvar i slamavskiljaren och följer med vid slamtömning. FANN:s teknik kallas EkoTreat.

Hög skyddsnivå

Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs t.ex. i de fall som avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag eller inom vattenskyddsområde. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD), minst 90 % fosfor samt minst 50 % kväve. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.

 

Är det något annat begrepp som förvirrar dig? Kontakta oss så förklarar vi! 

Fler nyheter

Ny spridarmatta för INDRÄN Plus infiltrationer ersätter helt den gamla mattan på rulle.

Håll dig uppdaterad! Ladda ned vår nya produktguide och få full koll på alla nyheter och produktförä...

En broschyr till alla fastighetsägare som funderar på att installera ett nytt enskilt avlopp.