fbpx

Enskilt avlopp och en entreprenörs vardag

CV Martina Andersson

Martina Andersson på CV Entreprenad AB

Det är många frågor som ska besvaras när det är dags att lägga ett enskilt avlopp. Frågor du som kund kanske bara stöter på en eller max två gånger i ditt liv, men som vi på FANN arbetar med dagligen. Därför startade vi tjänsten ”Enskilt avlopp – All inclusive”. Där tar vi på FANN tillsammans med en Auktoriserad Partner hand om hela processen: Från att avgöra vilket avlopp som behövs, skicka in papper till kommunen och att återställa trädgården till ursprungligt skick. 

Vi pratade med Martina Andersson på CV Entreprenad AB som anlägger enskilt avlopp i Halland och framförallt i kommunerna Halmstad, Falkenberg, Laholm samt Hylte. Med en lång historia av familjeföretagande inom marktjänster har hon en gedigen erfarenhet av att lägga enskilt avlopp. “Den vanligaste frågan jag stöter på från kunder är: Tar ni verkligen hand om allt pappersarbete också? Och ja, det gör vi.” säger Martina. CV Entreprenad AB är en av FANNs auktoriserade entreprenörer.

Hur vet man vilket avlopp man ska välja?

För att ta reda på vilken typ av anläggning som ska användas gräver Martina en provgrop hemma hos kunden, så att hon får en uppfattning om hur marken ser ut. Då ser hon i vilken nivå grundvattnet ligger eller om det finns berg som kan ställa till bekymmer. Sedan tar hon ett jordprov i den ca 2 m djupa gropen. Provet analyseras sedan med FANNs test-kit och när resultatet kommer kan hon snabbt avgöra vilket system som passar bäst för platsen.

Martina berättar att det är vanligt att kunder är oroliga för att det ska ta lång tid att lägga avloppet. Men när systemet väl är redo att läggas ner går det snabbt, ungefär två dagar allt som allt.

Den näst vanligaste frågan jag får är: ”Hur kommer det här att påverka oss?” Kunderna är givetvis oroliga för dagar utan avlopp, men det går snabbt. ”För det mesta tar det tio minuter till en timma innan jag kopplat på tanken. I enstaka fall måste man ta bort den gamla slamavskiljaren innan man kan sätta den nya och då kan det ta en halv dag.”

CV Entreprenad

“Det roligaste är när det inte är en plan mark, utan slänter och mitt i allt detta ska vi lägga eget avlopp och när det ska återställas så får jag konstruera efter eget huvud. När jag får skapa fritt och följa naturen.”

Kan tankarna flyta upp?

För några år sedan fick Martina ofta svara på frågor från kunder som var oroliga att tankarna av plast skulle flyta upp, men Martina ser att det är en oro som lagt sig.

Hur är det då, kan plasttankarna flyta upp? “Nej, man förankrar alla tankar även om de inte är i närheten av grundvatten. Så det finns ingen risk.” Tankarna förankras med hjälp av en duk som läggs över tanken och går ut på sidan, sedan fyller man på med tung fyllnadsmassa vilket gör att tanken stannar där den ska. Kunden har alltid 10 års garanti på markarbeten gjorda av CV Entreprenad och FANN har 10 års funktionsgaranti på ett komplett avloppssystem, så om något oplanerat mot förmodan skulle hända kan kunden alltid vara trygg med att få den hjälp de behöver.

Vad händer efter att avloppsanläggningen anlagts?

När avloppet är nedlagt är det dags för Martina att återställa marken till ursprungligt skick. Den del av arbetet Martina tycker bäst om. “Det roligaste är när det inte är en plan mark, utan slänter och mitt i allt detta ska vi lägga eget avlopp och när det ska återställas så får jag konstruera efter eget huvud. När jag får skapa fritt och följa naturen.” Om marken ska göras iordning med matjord behöver den ofta få sätta sig först. Då brukar man vänta ungefär ett halvår innan man lägger på det sista lasset.

FANN Auktoriserad Partner

Varför är det viktigt att vara FANN-auktoriserad?

Martina har gått vår diplomkurs tre gånger. “Första gången jag gick kursen hade jag redan lagt en del enskilda avlopp men på kursen fick jag helheten. Efter kunskapslyftet valde jag också att auktorisera mig för att bli en FANN Auktoriserad Partner.”

Att vara en Auktoriserad Partner till FANN ger så mycket mer, man får en kvalitetsstämpel i branschen och som entreprenör blir man en självklar samarbetspartner i konceptet ”Enskilt avlopp – All inclusive”, vilket ger möjligheten till fler jobb. Diplomkursen är helt kostnadsfri för dem som har auktoriserat sig, vilket gjort att Martina har gått den flera gånger då det är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad och fortbilda sig. Och sedan är det, förstås, alltid kul att träffa andra i branschen.

Martina gräver

Har du några andra tips till fastighetsägarna?

“Om du ska lägga enskilt avlopp, se till att lägga ner en regnvattentank samtidigt.” säger Martina. Om du passar på att lägga ner en regnvattentank samtidigt blir kostnaden för arbetet förhållandevis låg, och att ta vara på regnvatten är något du kommer ha nytta av flera år framöver.

Behöver du hjälp i Halland? Kontakta mig när det börjar dra ihop sig, så berättar jag mer! Och kontakta FANN direkt om du befinner dig i annan del av vårt avlånga land.

Martina Andersson

CV Entreprenad AB

Martina Andersson
070 – 976 45 41
martina@cventreprenad.se
www.cventreprenad.se

Enskilt Avlopp All Inclusive

Fler nyheter

Vi syns i monter 209 tillsammans med vårt systerbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB

I april byter vi på huvudkontoret lokaler!

Med FANN Tool kan du som är FANN Auktoriserad Partner enkelt skapa typritningar till dina jobb helt själv.