fbpx
Villa Ekerö

Familj på Ekerö sparar tusentals liter vatten i egen regnvattenreserv

Tillsammans måste vi bli bättre på att ta vara på en av våra viktigaste naturtillgångar – vatten. Under 2016-2018 upplevde vi längre perioder med mindre nederbörd än normalt i nästan hela Sverige. Detta ledde till låga vattennivåer i sjöar, vattendrag och grundvattennivån sjönk. Bevattningsförbud har numera tyvärr blivit allt vanligare, vilket leder till att klimatsmarta produkter är för oss på miljöföretaget FANN en självklarhet. Ett steg i rätt riktning är att ge fastighetsägare möjligheten till att agera klimatsmart och skydda vårt grundvatten genom att ta till vara på regnvatten och att inte använda kranvatten för t ex trädgårdsbevattning.

På Ekerö bor familjen Broberg som i samband med ett nytt fastighetsprojekt investerat i en regnvattentank från FANN för att på ett smart sätt ta tillvara på regnvattnet och använda det till att vattna trädgård och för att hjälpa till att fylla den nybyggda poolen med.

Teleskoplock Ekerö

”En regnskur på 10 mm regn i vårt fall motsvarar ungefär 1 m3  vatten på taket. Det vill man såklart gärna ta till vara på istället för att låta det rinna ut i dagvattnet” konstaterar familjen.

Vattenberäkningen utgår från fastighetens möjlighet till takavvattning och vidareledning till regnvattentank. För familjens hus i Ekerö innebär detta en takyta på ca 100 m2, vilket är 25 % av fastighetens totala takyta. Beräknat på 10 mm regn (vilket är en måttlig regnskur på ca en timme) ger taket 1000 liter vatten vilket motsvarar en kubikmeter. Varje regnskur ger en kontinuerlig påfyllnad till den egna vattenreserven.

>Läs mer om Brobergs projekt

Vårt bästa tips för dig som är fastighetsägare

Passa på och lägg ned en regnvattentank när du bygger nytt, dränerar, anlägger en pool, planerar om trädgården eller vid installation av enskilt avlopp eftersom den extra kostnaden är förhållandevis låg.

Enskilt Avlopp All Inclusive

Fler nyheter

Vi syns i monter 209 tillsammans med vårt systerbolag Skandinavisk Kommunalteknik AB

I april byter vi på huvudkontoret lokaler!

Med FANN Tool kan du som är FANN Auktoriserad Partner enkelt skapa typritningar till dina jobb helt själv.