fbpx

Halahult, Karlshamn

halahult-collage

Beställare: Karlshamns kommun

Förutsättningar: 22 hushåll med totalt 110 personer som mest. Hög skyddsnivå

Lösningen: en gemensam slamavskiljare á 44 kbm och 192 st INDRÄN moduler fördelat på fyra täta markbäddar. Varje bädd är ca 15 x 10 m. Pumpning via fördelningsbrunnar till markbäddarna. EkoTreat för extra fosforrening (hög skyddsnivå)

Det installerade INDRÄN Max systemet ser till att det avloppsvatten som så småningom leds ut i en å är renat från skadliga ämnen. EkoTreat-enheten ser till att fosforn fälls ut redan i slamavskiljaren, så att anläggningen uppnår hög skyddsnivå. Efter slamavskiljaren pumpas vattnet via fördelningsbrunnar till fyra täta markbäddar med INDRÄN moduler. När vattnet har passerat INDRÄN-moduler och grusmaterialet under modulerna, tas det nu renade vattnet upp i dräneringsrör och leds via provtagningsbrunnar vidare ut i ån som är recipient.