fbpx

Idekulla Byggservice anlägger enskilt avlopp i natursköna Ryd

Projektfakta

Ort: Ryd
Typ av avloppsanläggning: Infiltration med INDRÄN Plus moduler, slamavskiljare SA4000ce och EkoTreat WiFi för hög skyddsnivå.
Färdigställt: 2021
Partner: Idekulla Byggservice AB

Bakgrund

I natursköna Ryd, vid en fastighet vackert belägen med sjötomt vid Hönshyltefjorden, har Idekulla Byggservice AB installerat ett nytt enskilt avlopp från FANN VA-Teknik. Läget på fastigheten gör att avloppsanläggningen är placerad inom ett område med hög skyddsnivå, vilket ställer högre krav på den tilltänkta anläggningen ifråga om t.ex. fosfor som ska reduceras med minst 90 % för att minska övergödning av den intilliggande sjön.

Fastighetsägaren var medveten om bristerna i den då befintliga avloppsanläggningen med trekammarbrunn och stenkista, vilket gjorde att, de på eget initiativ och innan kommunens tillsyn, ansökte om tillstånd att byta ut avloppsanläggningen. Då den vackra sjötomten är en betydelsefull del i fastighetsägarens vardag, där familjen gärna tillbringar tid för både bastu och bad, är det viktigt att göra allt för att inte påverka vattenmiljön negativt.

För det kommande projektet kontaktades en entreprenör med lång erfarenhet inom branschen, Idekulla Byggservice AB. Ägaren, Adrian Dausien berättar att de startade redan 1998. Sedan dess har verksamheten vuxit och de är idag fyra anställda. Idekulla Byggservice utgår från Ryd /Urshult med ett stort upptagningsområde av en radie på 8 mil och företaget jobbar med både små och stora grävuppdrag. Idekulla Byggservice har genomgått FANNs diplomkurs och därefter auktoriserat företaget, vilket gör att de kan titulera sig som FANN Auktoriserad Partner.

Adrian beskriver utbildningen som mycket givande och att vara en Auktoriserad Partner:
”Det stärker mitt varumärke, vilket ger trovärdighet och trygghet för de fastighetsägare jag gör jobb för, vilket är viktigt i branschen!”

Lösning

Inför projektet tog Adrian hjälp av FANN Support för att diskutera projektet och få en kostnadsfri typritning över den tilltänkta och skräddarsydda avloppsanläggningen. Adrian är mycket nöjd med Supportens effektivitet och påtalar att ”De är alltid så professionella och snabba, viket gör det enkelt att jobba med dem, service i världsklass helt enkelt!”.

Utifrån fastighetens läge och markens genomsläpplighet (LTAR-värde) så installerades avloppsanläggningen med en lågbyggd slamavskiljare på 4 m³ tillsammans med INDRÄN Plus infiltrationsmoduler. Den moderna INDRÄN-tekniken med biohud kan liknas vid naturens egen reningsmetod. INDRÄN modulens innovativa uppbyggnad med den vikta fiberduken ger en yta för biologisk rening som är hela tio gånger större än själva modulens bottenyta. Konstruktionen medför att biohuden alltid har tillgång till syre.

För installationen i Ryd är anläggningen dimensionerad för ett standard hushåll (5 personer) vilket innebär 5 st INDRÄN Plus moduler som installeras i en rad efter varandra. Under INDRÄN Plus placeras en INDRÄN Plus matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken. Till skillnad från en vanlig infiltration har en anläggning med INDRÄN Plus alltid samma yta för ett standardhushåll om LTAR-värdet är minst 15. Tack vare systemets unika konstruktion åtgår endast ca en fjärdedel av ytan jämfört med vanlig infiltration samt att ingen fördelningsbrunn krävs. Med denna lösning får fastighetsägaren även mindre påverkan på tomten då det endast krävs ca 7,5 kvadratmeter för infiltrationen.

En installation med INDRÄN Plus moduler effektiviserar grävarbetet då INDRÄN Plus också är ett komplett biofilter som ersätter grus-/stenlagret i en traditionell infiltration då den redan innehåller ett prefabricerat lätt biogrus i den blåa lådan. Kombinationen av INDRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan gör att kubikvis med grus kan rationaliseras bort.

Detsamma gäller vid återfyllning av avloppsanläggningen då den befintliga  jordmassan kan användas, förutsatt att det inte innehåller stora stenar.

Då anläggningen måste uppnå kraven för hög skyddsnivå används EkoTreat WiFi, som automatiskt tillför fällningsmedel för att binda kvar fosforn i slamavskiljaren. Fastighetsägaren kan enkelt byta ut dunken själv när enheten signalerar att det är dags.

Resultat

Adrian beskriver installationen med FANNs avloppsanläggning som ”enkel och smidig!”. Han förtydligar att;
”Då INDRÄN Plus modulerna innehåller biogrus och att återfyllningen fungerar med befintlig jordmassa, sparar det tid och material. Med andra ord kan en FANN avloppsanläggning installeras utan att flera kubik grus måste transporteras fram och tillbaka, vilket förenklar och effektiviserar arbetet betydligt och minskar kostnaden för fastighetsägaren”.

Fastighetsägaren är nöjd med den nya avloppsanläggningen och med installationen som endast tog två dagar. Även vetskapen om att den nya anläggningen minskar miljöbelastningen både lokalt och utifrån aspekten med långa transporter.

Det känns skönt att veta att FANN producerar sina avloppsanläggningar i Sverige, vilket inte medför långa transporter med en massa onödigt utsläpp!” säger fastighetsägaren.

Adrian tar även upp miljöfördelarna med INDRÄN-tekniken som behandlar vattnet genom en naturlig och biologisk reningsmetod för att reducera smittoämnen.
Bytet av avloppsanläggningen säkerställer att fastighetsägaren får ett dricksvatten fritt från skadliga bakterier, då den nya avloppsanläggningen inte påverkar den närliggande dricksvattentäkten.  Både sitt eget och grannens dricksvatten är säkrat.”, säger Adrian.

Den nöjda fastighetsägaren sammanfattar projektet:
Nu ska vi bara njuta av sommaren! Med en framtidssäker avloppsanläggning utan krångligt underhåll och helt utan serviceavtal har vi både gjort det enkelt och ekonomiskt för oss. En extra trygghet är även att FANN lämnar hela 10 års funktionsgaranti vid en komplett ny anläggning. Vår miljö är otroligt viktigt, så det känns skönt och vi är faktiskt lite stolta att vi på bästa sätt åtminstone tar hand om vår egen närmiljö. Hela processen från start till mål hanterades mycket smidigt, så vi kan utan tvekan rekommendera Idekulla Byggservice tillsammans med FANN.”

Adrian Dausien Idekulla Byggservice
Att vara en FANN Auktoriserad Partner stärker mitt varumärke, vilket ger trovärdighet och trygghet för de fastighetsägare jag gör jobb för, vilket är viktigt i branschen!
Adrian Dausien
Idekulla Byggservice AB

Dags för ny avloppsanläggning?
Kom igång med FANN!