Avloppsanläggning

Så fungerar FANN

Vårt koncept bygger på flexibilitet. Att oavsett kunduppdrag och fastighet kunna erbjuda marknadens bästa avloppsanläggning.

Modulsmart avloppsanläggning

FANN’s reningsprocess IN-DRÄN består av tre steg som samtliga kan dimensioneras utifrån det rådande behovet hos beställaren. Den modulbaserade lösningen gör att din nya avloppsanläggning alltid är skräddarsydd. Något som underlättar både för den som lägger avloppet och den som använder det.

Avloppsanläggning från FANN

Från fritidshus till stora samfälligheter

Våra avloppslösningar går att anpassa för alla typer av fastigheter. Du får en skötselfri avloppsanläggning med lång levnadstid. Den nya generationens avloppsrening ger dessutom en bättre rening på mindre yta och minskat miljöavtryck. Klimatsmart rening som också är kostnadseffektiv och klarar svåra förhållanden, som exempelvis svår terräng, högt grundvatten och stenig mark.

Klimatsmart rening i tre steg

  • 1. Mekaniska reningssteget
  • – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

 
  • 2. Biologiska reningssteget
  • – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.

 
  • 3. Kemiska reningssteget
  • – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

 

Dags för ny avloppsanläggning?
Kom igång med FANN Start!