fbpx

Svensk avloppsrening i framkant

Svensk avloppsrening

FANN är en ledande aktör när det kommer till svensk avloppsrening. Varför? Vi har en helt unik och miljöcertifierad reningsteknik, INDRÄN, som är baserad på markbaserad och passiv rening. En typ av vattenrening som ur ett klimat-, kostnads- och kvalitetsperspektiv är överlägsen traditionell reningsteknik. Markbaserad rening innebär att vi utnyttjar naturens eget reningssystem.

Vi arbetar inte enbart för att revolutionera den svenska avloppsreningen. FANN har sålt ca 75 000 aktiva anläggningar i Sverige, Finland och övriga Europa.

Klimatsmart och svensk avloppsrening med INDRÄN:

  1. Det mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
  2. Det biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
  3. Det kemiska reningssteget – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

Välj svensk avloppsrening – välj FANN!