fbpx

Avloppsrening i villa med INDRÄN

5135689 FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT 5pe

På jakt efter marknadens effektivaste avloppsrening för villa? Sluta leta. FANN INDRÄN-anläggningar ger dig ett överlägset infiltrationssystem i jämförelse med system med traditionella reningsmetoder. Fler än 75 000 aktiva anläggningar i Sverige, Finland och övriga Europa talar sitt tydliga språk.

Avloppsrening för villa med INDRÄN från FANN innebär en anläggning som enbart kräver en tredjedel av ytan än vanlig infiltration. Detta därför att är att tekniken förlitar sig på naturens eget reningssystem. Något som i sin tur ger avloppsrening för villa som är både bättre för klimatet och billigare.

Så fungerar klimatsmart avloppsrening för villa med INDRÄN

  1. Det mekaniska reningssteget – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.
  2. Det biologiska reningssteget – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.
  3. Det kemiska reningssteget – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

Vill du veta mer om avloppsrening för villa? Kontakta oss!