fbpx

Föreläggande på enskilt avlopp

Enskilt avlopp – All Inclusive: ”När det krångliga blev enkelt och allt bara löste sig!”

I kommunens uppdrag ingår det att besiktiga enskilda avlopp. Om det enskilda avloppet inte håller måttet får fastighetsägaren ett föreläggande om att åtgärda problemet, vilket ofta kan kännas krångligt och sällan upplevs som ett särskilt roligt projekt. Under våren 2021 fick familjen Kihlberg i Laholms kommun sitt enskilda avlopp utdömt med ett förbud om att släppa ut avloppsvatten och ett krav om en ny avloppslösning som ska vara på plats inom två år.

Familjen Kihlberg bor på en lantnära fastighet i Bökeberg sedan 1992. Fastigheten är byggd 1935 och hade en gammal avloppslösning i betong. Göran Kihlberg berättar att han misstänkte att det enskilda avloppet skulle bli utdömt vid kommunens tillsyn, så förbudet kom inte som en överraskning. När väl kommunen hade kommunicerat förbudet, ville Göran få det enskilda avloppet åtgärdat så fort som möjligt.

Via kommunen fick Göran information om hur han kunde hitta avloppslösningar som finns på marknaden. Då detta är en större investering i fastigheten vände sig Göran till flera aktörer för både prisbild och förslag på en avloppslösning. I samband med eftersökningarna hittade han bl a FANNs hemsida och tjänsten Enskilt avlopp – All inclusive. Tjänsten erbjuder en helhetslösning av; rätt system, rätt entreprenör, rätt installation samt alla nödvändiga dokument. Göran valde att fylla i formuläret för en vidare kontakt med FANN.

Lösning

FANN Support tog genast kontakt med Göran för att säkerställa alla uppgifter samt avloppsbehovet. Uppgifterna förmedlades sedan av FANN Support till den Auktoriserade Partnern verksam i kommunen, vilket är Nicklas Larsson ägare av Tönnersjöhedens Entreprenad & Mark AB, f.d. Nicke Anläggare. Nicklas återkopplade givetvis direkt till Göran angående ärendet och ett kostnadsfritt hembesök bokades omgående. Göran upplever att kontakten med både FANN Support och Nicklas gick väldigt snabbt. ”Jag behövde bara fylla i mina kontaktuppgifter, sedan var processen igång. Jätteenkelt!” säger han.

Under det kostnadsfria hembesöket gick Nicklas igenom fastighetens förutsättningar och Görans egna önskemål för att sedan presentera en tänkbar lösning. Efter att Göran personligen träffat Nicklas var det ett självklart val att han ville gå vidare med Tönnersjöhedens Entreprenad & Mark AB. ”Givetvis är det en kostnadsfråga men även en trygghetsfråga. Jag kände direkt ett stort förtroende för Nicklas som person och entreprenör. Avloppsprojektet skulle vara i trygga händer med honom”.

Nästa steg i projektet var att gräva en provgrop på ca 2 meter för att kunna genomföra en jordprovsanalys. Detta är ett krav från kommunen för att säkerställa rätt avloppslösning. Efter resultatet av jordprovsanalysen sammanställde Nicklas samtliga dokument som krävs för en ansökan om enskilt avlopp till kommunen. Ansökan godkändes och ett tillstånd utfärdades vilket innebar att Nicklas kunde anlägga det enskilda avloppet i början av november.

FANN har ett brett produktsortiment för att passa de många olika markförutsättningar och krav som finns för en enskild avloppsanläggning. Den höga grundvattennivån hos Göran var avgörande för valet av avloppslösning. En infiltrationsanläggning med INDRÄN Plus moduler tillsammans med FANN Blue Trekammarbrunn med en inbyggd pump installerades.

Anläggningens utformning är en upphöjd infiltration, vilket i princip innebär att anläggningen i detta fallet läggs mestadels ovan mark. De stora fördelarna med denna lösning är att det endast krävs en yta på ca 7,5 kvadratmeter för infiltrationen. Dessutom kunde anläggningen placeras i utkanten av tomten nära en tilliggande åker, så att den upptar så liten yta som möjlig av tomten.

Ytterligare fördelar med INDRÄN Plus moduler är att dessa innehåller ett prefabricerat grusmaterial, vilket innebär att inget extra grus behövs, vilket effektiviserar arbetet och håller ned kostnaderna. Även återställningen av tomten gick smidigt då Nicklas kunde ta tillvara på och återanvända den uppgrävda matjorden. Denna krattades ut över anläggningen för att möjliggöra en kommande återväxt av gräs.

Resultat

Sammanfattningsvis kunde Nicklas tillgodose Görans önskemål. Med denna lösning fick familjen ett enskilt avlopp de eftersökte. En kostnadseffektiv avloppslösning som upptar så liten yta som möjlig av fastigheten, vilket FANNs anläggning gör.

”Jag fick det jag önskade. Jag är jättenöjd med hela avloppslösningen och med Nicklas, en riktigt pålitlig och duktig entreprenör som jag känt mig trygg med genom hela projektet. Dessutom kunde han slutföra projektet inom tidsramen för mitt önskemål”, säger Göran.

Göran skulle varmt rekommendera konceptet Enskilt avlopp – All inclusive för andra i samma situation. Han säger att det är ”Precis som det låter!” Konceptet innebär att entreprenören tar hand om allt, provgrop med jordprovanalys, dokumentation samt ansökningen till kommunen och en färdig anläggning. ”Jag behövde inte göra någonting, allt bara löste sig efter första kontakten med FANN”.

Han skulle givetvis även rekommendera Tönnersjöhedens Entreprenad & Mark AB som enskild entreprenör. ”Nicklas var otroligt professionell och kunnig och det kändes tryggt. Vi hade en bra och kontinuerlig kontakt genom hela projektet”. 

Görans All inclusive-resa är precis vad FANN vill förmedla, ett koncept som passar alla med behov av ett nytt enskilt avlopp. Det breda nätverket av auktoriserade partners ger fastighetsägare trygghet med både den kunskap de besitter och den pålitlighet konceptet kräver. Med FANNs produktsortiment får fastighetsägaren en svensktillverkad produkt som passar nordiska förhållandena. Dessutom kan fastighetsägaren känna sig trygg med den 10 åriga funktionsgarantin som gäller för ett komplett avloppssystem från FANN.

Vi önskar alla en trevlig och trygg avlopps-resa med Enskilt avlopp – All inclusive!

Enkelt, tryggt och skönt.