fbpx

ENSKILT AVLOPP – ALL INCLUSIVE

En snabb och trygg helhetslösning med Tönnersjöhedens Entreprenad

Enskilt avlopp – All Inclusive: en snabb, enkel och trygg helhetslösning med Tönnersjöhedens Entreprenad & Mark AB, f.d. Nicke Anläggare

FANN VA-Teknik har haft små avlopp som livsstil sedan 1990. I mer än tre decennier har FANN förmedlat fler än 75 000 enskilda avloppsanläggningar. Under dessa år har behovet från fastighetsägaren blivit tydligare; att enkelt hitta rätt lösning, en pålitlig och kunnig entreprenör samtidigt som den tilltänkta lösningen är så underhållsfri som möjligt.

Dessa behov har FANN tillsammans med ett nätverk av FANN Auktoriserade Partner paketerat i en helhetslösning Enskilt Avlopp – All Inclusive. Att vara en Auktoriserad Partner i FANNs regi, innebär att samtliga entreprenörer har gått en diplomutbildning för att specialisera sig på FANNs produkter och fått ett godkänt resultat på diplomkursens prov. De har utöver det dokumenterat en korrekt och komplett installation av en avloppsanläggning som FANN sedan tagit del av och godkänt för en auktorisation.

En av dessa FANN Auktoriserade Partner är företaget Tönnersjöhedens Entreprenad & Mark AB, f.d. Nicke Anläggare. Nicklas Larsson startade företaget i egen regi 2017 och har ett arbetsområde främst i Laholm och Halmstads kommun. Med framgångarna och den växande efterfrågan ombildade Nicklas företaget till ett aktiebolag under hösten 2021, samtidigt som han då bytte namn. Han har en mångårig erfarenhet av enskilda avlopp där FANNs avloppslösningar har varit ett självklart val från start. Nicklas har i bakgrunden en bred utbildning från Skog och Entreprenad, en maskinutbildning han avslutade 2014. Vid den tidpunkten var tanken på eget företagande avlägsen.

Med åren av gediget engagemang, erfarenhet och en ökad efterfrågan på hans tjänster är företagandet idag ett brinnande intresse, där kunden alltid står i fokus. Nicklas trodde aldrig att det skulle gå så bra, han berättar att ”Förra året var ett helt fantastiskt år!” Han säger att; ”En stor del av mina framgångar grundar sig i det partnerskap jag ingår i med att vara en Auktoriserad Partner”.

När fastighetsägaren får ett föreläggande är Tönnersjöhedens Entreprenad & Mark AB lösningen
I kommunens uppdrag ingår det att besiktiga enskilda avlopp. Om det enskilda avloppet inte håller måttet får fastighetsägaren ett föreläggande om att åtgärda problemet, vilket ofta kan kännas krångligt och sällan upplevs som ett särskilt roligt projekt. Som tur finns det dem som älskar dessa projekt och har det som sin vardag, precis som Nicklas Larsson!

Bakgrund

En av alla fastighetsägare som stått inför detta åtagande är Göran Kihlberg med en fastighet i Bökeberg, i Laholms kommun. Han fick sitt avlopp utdömt av kommunen och ville snabbt hitta en lösning. Han sökte efter information och landade på FANNs hemsida för Enskilt avlopp – All inclusive och skickade in sitt ärende via formuläret för en snabb hantering. FANN Support kontaktade Göran och i samråd förmedlades ärendet vidare till Nicklas som är verksam i kommunen. Nicklas återkopplade givetvis direkt till Göran angående ärendet och ett kostnadsfritt hembesök bokades omgående.

Väl på plats diskuterades lösningar för Görans enskilda avlopp utifrån önskemål om läge, säkerhetsavstånd och olika förutsättningar för marken. Denna fastighet har normal skyddsnivå, då inga brunnar eller vattendrag finns i närheten. Dock misstänkte Nicklas att fastigheten har en hög grundvattennivå, utifrån omgivningen och diskussionen med Göran. För att ta projektet till nästa fas grävs en provgrop, där kunde Nicklas direkt kan bekräfta den höga grundvattennivån som han misstänkte. Vid detta tillfälle tas även jordprover som sedan analyseras och sammanställs med övrig information för att säkerställa rätt avloppslösning.

Rätt lösning för Görans behov och fastighetens förutsättningar

Utifrån förutsättningarna föreslog Nicklas en infiltrationsanläggning med INDRÄN Plus moduler tillsammans med FANN Blue Trekammarbrunn med en inbyggd pump. INDRÄN Plus är ett komplett biofilter som effektiviserar den biologiska reningsprocessen och samtidigt ersätter grus- och stenlagret i en infiltration, då lådan i sig redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Med denna lösning får fastighetsägaren även mindre påverkan på tomten då det endast krävs ca 7,5 kvadratmeter för infiltrationen. Detta förenklar och effektiviserar arbetet betydligt och reducerar behovet av flera kubikmeter grus, vilket sammantaget minskar kostnaden för fastighetsägaren.

I samband med att kommunen kontrollerar provgropen och förutsättningarna på plats, närvarar Nicklas för att samtidigt beskriva den planerade lösningen. Nicklas framhäver miljöinspektörerna i kommunen för deras engagemang samt den goda relationen. Därefter gör Nicklas en skriftlig ansökan om tillstånd till Laholms kommun med alla förutsättningar för den tilltänkta lösningen. Han poängterar att detta är något som alla fastighetsägare är otroligt tacksamma över, ”Man slipper det krångliga, de kan bara luta sig tillbaka och det bara löser sig!”. Nicklas förtydligar att; ”Givetvis innebär det att fastighetsägaren hela tiden blir uppdaterad kring ärendet av mig, men att jag tar hand om hela processen”. Kommunen har normalt ca 3-4 veckors handläggningstid för att godkänna en ansökan. Sedan är det bara att sätta igång.

Resultat

En underhållsfri avloppslösning installeras

Den höga grundvattennivån hos Göran var avgörande för avloppslösningens utformning med en upphöjd infiltration, vilket i princip innebär att anläggningen läggs ovan mark. Innan anläggningen placeras på vald plats, skalades det översta lagret av matjord bort för att sedan kunna återanvändas. Denna lösning är möjlig då trekammarbrunnen är försedd med en pump. Nicklas säger att; ”Just denna lösning passade Görans fastighets förutsättningar, dessutom kunde den placeras nära en åkerkant, vilket inte gör någon större påverkan på tomten”. Nicklas kunde även ta tillvara på den uppgrävda matjorden vid återställningen. Denna krattades ut på upphöjningen, för att möjliggöra en kommande återväxt av gräs.

Sammantaget tog installationen av det enskilda avloppet hos Göran två dagar. Nicklas beskriver projektet; ”Det gick väldigt smidigt, trots de blöta förutsättningarna!”

En av faktorerna för ett lyckat projekt är produkterna från FANN. ”Det är lätta system att gräva ner, smidiga att installera och för mig känns det bra att kunden, i det här fallet Göran, får en underhållsfri avloppslösning”.

Betydelsen av en pålitlig och kunnig entreprenör

För Nicklas var det självklart att bli en Auktoriserad Partner då det ger honom själv och kunden många fördelar. Att Nicklas regelbundet närvarar på FANNs utbildningar ger både honom och kunden en trygghet. ”Jag är alltid uppdaterad på produktnyheter och system och fastighetsägaren ser att jag med stolthet har en kvalitetsstämpel i branschen”.

När Nicklas får ett avloppsprojekt FANN, är fastighetsägaren alltid i fokus, från första kontakt till färdig avloppsanläggning. Nicklas målsättning är att; ”Jag tar hand om det som kan uppfattas som krångligt av fastighetsägaren, de kan bara luta sig tillbaka så får de en färdig lösning! De ska få en upplevelse av att det är enkelt, tryggt och skönt! Precis vad All inclusive står för!”

Enkelt, tryggt och skönt.