FAQ - EkoTreat Fosforfällningsenhet

Driftkostnader:

Hur mycket kostar en dunk flockningsmedel?

En dunk kostar 860 kr inklusive moms. En dunk kostar 860 kr inklusive moms. En fraktkostnad på 225 kr tillkommer vid varje beställning. Beställer du tre (3) eller fler dunkar så skickar vi din order fraktfritt!

> Beställ fällningsmedel

Hur mycket skötsel kräver anläggningen?

  • Anläggningen är i stort sett skötselfri. Byte av 15 liters dunk med flockningsmedel några få gånger/år är allt som krävs (1 dunk per person och år). Beställ flockningsmedel på vår hemsida för privatpersoner – www.fann.se/ekotreat

Hur stor är driftskostnaden och vad består den av?

Driftskostnaden är ca 800 kronor per person och år och består av flockningsmedlet. Elförbrukningen blir maximalt 2 kWh/år, vilket motsvarar cirka tre kronor.

Ljud:

Låter fällningsenheten mycket?

Fällningsenheten ger ifrån sig ett dovt ljud i 1 minut vid vattenspolningen, som sker nio gånger per dygn. Detta kan jämföras med t ex en diskmaskin. Vi får aldrig klagomål kring detta.

Slamavskiljare:

Varför behövs större slamavskiljarvolym tillsammans med Ekotreat fosforfällning?

Flockningsmedlet binder förutom fosfor även mycket partiklar i vattnet. Detta ger en ökad slammängd, vilket ställer högre krav på slamavskiljaren. Tack vare partikelfällningen blir vattnet från slamavskiljaren renare/klarare, vilket avlastar och förlänger livslängden i efterföljande rening.

Teknik:

Vad använder ni för kemikalie?

Polyaluminiumklorid, PAX.

Var kan jag montera fällningsenheten? Måste den sitta på sista utgående rör från huset?

Du kan montera enheten i stort sett vart som helst i huset där det finns avlopp, vatten och el, förslagsvis under diskbänken i köket. Enheten spolar ut flockningsmedlet med vatten. Därför spelar det ingen roll var på ledningsnätet den hamnar.

Är er enhet flödesstyrd?

Nej, den följer ett speciellt schema som följer dygnsrytmen. Detta har visat sig följa flödet mycket väl. Att undvika flödesstyrd enhet är bra vid eventuellt inläckage i avloppsanläggningen och vid rinnande kranar/duschar inomhus. EkoTreat spolar vatten tillsammans med flockningsmedel vid varje dosering. Sett över ett dygn är det 90 liter vatten som spolas. Vid vattentryck högre än 4 bar, kan en vattensäkring behövas. Vattensäkringen ställs in på 10 liter/spolning.
(För EkoTreat 15-30 samt EkoTreat 1-60, avsedda för större system, se tabellen i anvisningen för inställning av vattensäkring)

Vattensäkring:

Varför installera en vattensäkring på inkommande vattenledning före fosforfällningsenheten?

En vattensäkring säkerställer att dygnsflödet (90 l/dygn) inte överskrids, vilket kan hända t ex vid högt vattentryck i ledningen (> 4 bar). Med en vattensäkring har du också ett extra skydd om något mot förmodan skulle gå sönder i fosforfällningsenheten, så att maximalt 10 liter kan rinna ut under diskbänken. Tex VATEK, RSK 853 18 81.