fbpx

EkoTreat Fosforfällningsenhet

Driftkostnader:

Hur mycket kostar en dunk fällningsmedel?

En dunk på 15 liter kostar 860 kr inklusive moms. En fraktkostnad på 225 kr tillkommer vid varje beställning. Beställer du tre (3) eller fler dunkar så skickar vi din order fraktfritt!

Fällningsmedel finns även på dunk i 25 l och 60 l samt på fat om 200 liter. Ta kontakt med oss +46 8-761 02 21 för hjälp med beställning.

> Beställ fällningsmedel

Hur mycket skötsel kräver anläggningen?

  • Anläggningen är i stort sett skötselfri. Byte av 15 liters dunk med fällningsmedel några få gånger/år är allt som krävs (1 dunk per person och år). Beställ fällningsmedel på vår hemsida för privatpersoner – www.fann.se/ekotreat

Hur stor är driftskostnaden och vad består den av?

Driftskostnaden är ca 800 kronor per person och år och består av fällningsmedel. Elförbrukningen blir maximalt 2 kWh/år, vilket motsvarar cirka tre kronor.

Hur mycket vatten förbrukar enheten?

Enheten förbrukar ca 90 liter vatten per dygn vid normalt vattentryck.

Ljud:

Låter fällningsenheten mycket?

Fällningsenheten ger ifrån sig ett dovt ljud i 1 minut vid vattenspolningen, som sker nio gånger per dygn. Detta kan jämföras med t ex en diskmaskin. Vi får aldrig klagomål kring detta.

Slamavskiljare:

Varför behövs större slamavskiljarvolym tillsammans med Ekotreat fosforfällning?

Fällningsmedlet binder förutom fosfor även mycket partiklar i vattnet. Detta ger en ökad slammängd, vilket ställer högre krav på slamavskiljaren. Tack vare partikelfällningen blir vattnet från slamavskiljaren renare/klarare, vilket avlastar och förlänger livslängden i efterföljande rening.

Teknik:

Vad använder ni för kemikalie?

EkoTreat fällningsmedel. Köp alltid EkoTreat fällningsmedel för fullgod funktion och garanti.

Var kan jag montera fällningsenheten? Måste den sitta på sista utgående rör från huset?

Du kan montera enheten i stort sett vart som helst i huset där det finns avlopp, vatten och el, förslagsvis under diskbänken i köket. Enheten spolar ut fällningsmedlet med vatten. Därför spelar det ingen roll var på ledningsnätet den hamnar.

Är er enhet flödesstyrd?

Nej, den följer ett speciellt schema som följer dygnsrytmen. Detta har visat sig följa flödet mycket väl. Att undvika flödesstyrd enhet är bra vid eventuellt inläckage i avloppsanläggningen och vid rinnande kranar/duschar inomhus. EkoTreat spolar vatten tillsammans med fällningsmedel vid varje dosering. Sett över ett dygn är det 90 liter vatten som spolas.

Vattensäkring:

Varför installera en vattensäkring på inkommande vattenledning före fosforfällningsenheten?

Med en vattensäkring har du ett extra skydd om något mot förmodan skulle gå sönder i fosforfällningsenheten. Vattensäkringen ska ställas på minst 12 liter. T ex på vattensäkring VATEK, RSK nr 853 18 81.