fbpx

Toalettsystem Roslagen

Drift

Finns någon larmfunktion - hur vet jag att tanken är full?

Toaletten fyller på den slutna tanken som behöver tömmas med jämna mellanrum. Du kan följa med hur full tanken är genom att följa den medföljande vattenmätaren. Då 2500 l runnit genom vattenmätaren är det dags att tömma. Skulle du missa att beställa tömning så kommer sugfunktionen att sluta fungera då tanken är full. Det finns alltså ingen risk att nivån i tanken kan stiga ytterligare och förorsaka skador på vakuumenhet eller omgivning. Efter tanktömning fungerar systemet som vanlig igen. Genom att kontrollera vattenmätaren regelbundet är det enkelt att veta när det är dags att tömma tanken och därmed undvika att hamna i en situation där det inte går att spola.

Teknisk förklaring:
Avloppsledningen (PEM-slangen) från toaletten går in i tankens stos och når ner en liten bit i själva tanken. Om tanken inte töms och tankinnehållet når upp till den ingående slangen, hindrar vattennivån vakuumenheten att suga genom avloppsledningen och det går inte att spola på toaletten.

Kan jag använda Toalettsystem Roslagen utan smutsfiltret på inkommande vattenledning?

Nej, då gäller inga garantier. Filtret skyddar mot att sand kommer in i magnetventilen och resten av systemet. Smutsfiltret ska sitta vridet nedåt.

Låter dammsugaren till Toalettsystem Roslagen?

Vakuumenheten (våtdammsugaren) är placerad utomhus i tankens stos. Ljudnivån när enheten går (d v s vid spolning) är jämförbar med ljudnivån på en vanlig dammsugare. Nedgrävd tank dämpar dessutom ljudet avsevärt.

I undantagsfall kan man isolera stosen med hjälp av en ljuddämpningsmatta (finns bl a hos Biltema för runt hundralappen) Mattan limmas fast runt stosen och vid locket – observera att ventilationshålen inte får täckas!

Låter det mycket inomhus?

Ljudnivån inomhus vid spolning är jämförbar med en vanlig toalett. Sugtiden är som standard 20 sekunder Vakuumet ger ett ljud i cirka 15 sekunder.

Vad är lägsta vattenledningstryck som Toalettsystem Roslagen fungerar vid?

Toalettsystem Roslagen är konstruerat för vattentryck på tre bar. Två bar fungerar, men ger sämre rengöringseffekt i systemet. Handduschen kan behöva användas oftare.

Felsökning

Hur vinteranpassar jag mitt system?

Är det ett fritidshus utan underhållsvärme ska toalettstolen och vattenledningarna tömmas på vatten. Dammsugaren bör tas upp och förvaras i ett varmt förråd. Alternativt installeras en värmekabel i stosen. Sätt värmekabel och tubolit runt 50 PEM-ledningen för att minimera risk för stopp pga isbildning.

Jag får ingen påfyllning av vatten i vattenlåset efter spolning.

Kontrollera elinstallationen i styrboxen.

Kan jag använda HT-rör istället för PEM-slang inomhus?

Ja, HT-standard (tjockare än inomhusvarianten) för utomhusbruk fungerar inomhus. Undvik dock 90-böjar, utan använd istället två 45-böjar.

Installation

Hur får jag på spiralslangen (den grå slangen)?

Vrid högervarv, så är det lättare att få på spiralslangen på PEM-slangen.Var försiktig när du trär på spiralslangen på toalettens vattenlås. Använd slangklämma på den sida av spiralslangen som vetter mot PEM-slangen. På andra sidan behövs inte slangklämma, den sitter så pass tajt ändå.

Jag har beställt ett komplett Roslagen-paket med vattenlåsets utgång på toaletten monterad nedåt. Jag vill beställa en där vattenlåsutgången är monterad mot väggen. På vilken nivå sitter denna utgång mot väggen?

Ca 17 – 18 cm.

Tanken ska ligga nära huset eller verandan - finns det risk för luktproblem?

Vid normalt bruk uppstår ingen märkbar lukt i systemet. Vid intermittent drift kan lukt uppstå vid de första spolningarna, då luft som stått länge i tanken sugs ut. Ligger tanken nära t ex uteplatsen, kan eventuell lukt ledas bort till ett buskage eller dylikt. Montera en PEM-slang (dia > 50 mm) på stosens utlopp där dammsugarens utlopp sitter.

Vilken elkabel används till installationen?

Från elcentral till styrbox är det 24 V. Använd 0,75 alternativt 1,5 mm3. Från elcentralen till de två uttagen i stosen vid tanken ska en fyrledarkabel för 230 V användas.

Vilken tryckklass ska PEM-slangen ha?

PN 6,3 är enklast att jobba med. PN10 fungerar i nödfall, men är tjockare och otympligare att hantera.

Köpesartiklar

Jag behöver byta ut våtdammsugaren - var kan jag köpa en ny?

Du kan köpa våtdammsugaren direkt av FANN (Einhell artikelnummer TC-VC 1820 S). Våtdammsugaren finns även att köpa hos bland annat Bolist samt Elmsta Färg och Järnhandel.

OBS! Byter du från en äldre modell av våtdammsugare till den nuvarande, Einhell TC-VC 1820 S, behöver du också en adapterskiva. Den ingår om du köper nya våtdammsugaren direkt ifrån FANN samt Elmsta Färg och Järnhandel. Har du köpt din våtdammsugare på annat håll, kontakta FANN för vidare information.

Vilket artikelnummer har den våtdammsugare som används som vakuumenhet i Toalettsystem Roslagen?

Einhell TC-VC 1820 S

Hushållskemikalier

Vad kan jag rengöra toaletten med?

Alla vanliga rengöringsmedel för WC får användas. Obs! Glykol skall undvikas.

Vad får spolas ned i toaletten?

Tänk på att inte spola ner annat än vatten, fekalier, toalettpapper samt rengöringsmedel avsett för WC får spolas ned.