fbpx

Regnvattentankar

Regnvattentank

Vad bör man tänka på inför vintern när det finns risk för frysning?

Inför vintern bör man tömma tanken på vatten samt plocka upp pumpen.

Vad bör man tänka på vid installation av regnvattentanken eller uppstart efter ett vinteruppehåll:

Vänta alltid med att koppla in strömmen till pumpen tills vattennivå i tanken är ca 10cm upp på pumpen. Låt sedan pumpen fylla ledningen mellan pumpen och externa locket med slanganslutning i gräsmattan genom att koppla in strömmen till pumpen och koppla in en slang eller liknade i externa locket med slanganslutning tills vatten kommer. Sedan startar och stoppar pumpen sig själv automatiskt.

Vad gör jag om pumpen inte startar?

Då kan det inbyggda överhettningsskyddet ha löst ut. Har det löst ut kommer pumpen inte starta oavsett vattennivå förens strömmen bryts till pumpen. Prova därför att koppla ur strömmen till pumpen i en minut och koppla sedan in strömmen till pumpen och testa om pumpen startar.

Om pumpen startar bör anledningen till varför överhettningsskyddet löst ut säkerställas. Mest troligt är att pumpen pumpat luft vid installation/uppstart och därför löst ut överhettingsskyddet eller att läckage finns på ledningen mellan pumpen och externa locket med slanganslutning.

Om pumpen fortfarande inte startar kontakta FANN för vidare support.