fbpx

Vintersäkra din sommarbostad

EkoTreat

Hur skyddar jag min EkoTreat-anläggning som finns installerad i mitt sommarhus som på vinterhalvåret står obebott och helt utan värme?

 • Stäng först av inkommande vatten till fastigheten och enheten.Tappa ut vattnet ur systemet.
 • Stäng av ingående vatten till Ekotreatenheten (kulventil).
 • Lossa vit tryckslang på inloppssidan, ej sidan mot enheten.
 • Sätt sedan enheten i testläget tills enheten doserat ut det vatten som finns kvar i enheten innan magnetventilen samt i ingående vattenslang.
 • Koppla in den vita tryckslangen igen.

Om temperaturen inte är kallare än -20 grader Celsius behövs ingen åtgärd för fällningsmedlet. Finns risk att temperaturen långvarigt ligger under -20 grader Celsius bör man ta upp sugröret ur dunken och pumpa ur alla slangar och säkerställa att alla slangar blir helt tomma från fällningsmedel. Kör minst 1 minut för att säkerställa att hela slangen är tom.

Toalettsystem Roslagen

Behöver jag ta in vakuumenhet till Toalettsystem Roslagen under vintern om sommarhuset inte används?

Ja, vi rekommenderar att man tar in vakuumenhet. Ställ den om möjligt på ett så torrt och varmt ställe som möjligt.

Vårt fritidshus är inte uppvärmt överhuvudtaget under vintern hur bör jag vintersäkra mitt Toalettsystem Roslagen?

Om det finns risk att vatten fryser så gör du följande för att säkerställa att systemet bibehåller funktion:

 • Stäng avstängningsventilen till toalettsystemet (kulventil, den sitter innan vattenfiltret).
 • Lossa kopplingen precis efter avstängningsventilen (observera att om har man bakfall på ledningen så kan det rinna ut lite vatten nu där man lossar kopplingen).
 • Spola med duschhandtaget så att allt vatten rinner ut.
 • Spola med toalettspolningen tills att den inte spolar något mer vatten och allt vatten är borta i toaletten.
 • Nu när vattenlåset står helt tomt kan det börja lukta illa från toaletten, lägg en trasa eller liknade i stolens vattenlås för att förhindra att dålig lukt sprider sig. Häll aldrig glykol i toalettstolen om du har ett Toalettsystem Roslagen.

Vårt fritidshus är delvis uppvärmt under vintern men obebott. Behöver jag tänka på något annat gällande Toalettsystem Roslagen?

Nej, är huset uppvärmt räcker det att ta in dammsugaren om man har möjlighet.

FANN Biobädd

Vad behöver jag tänka på gällande min biobädd som ej används under vinterhalvåret?

Används en eller flera Biobäddar till en fritidsfastighet, där vistelsen begränsas till sommarhalvåret eller vid planerad frånvaro längre än en månad, bör fläkten till Biobädden stängas av under frånvaroperioden.

OBS! Det är mycket viktigt att fläkten slås på när anläggningen tas i bruk igen

Vad kan jag göra om mitt vattenlås/avluftningsrör till Biobädden har frusit?

Det är väldigt ovanligt att vattenlåset/avluftningsröret fryser trots våra vintrar, skulle det ändå ske kan du enkelt följa punkterna nedan för att avhjälpa problemet.

 • Ta 2 st hinkar med 10 L varmt vatten och hälla dessa i vattenlåset efter biobädden, i röret där fläkten sitter monterad.

Allmänt

Vad kan jag hälla i vattenlåsen för att förhindra frysrisk vid ej uppvärmt sommarhus på vintern?

Det är OK att späda ut vattnet I vattenlåset på en toalett/handfat med glykol under vintern när sommarstugan ej används, dock så liten mängd glykol som möjligt.

Vår rekommendation är att läsa instruktionerna på flaskan hur mycket man ska späda för att få viss fryspunkt.

Tänk på att detta inte gäller om du har ett Toalettsystem Roslagen, läs istället avsnitten ovan om hur du vintersäkrar Toalettsystem Roslagen.