IN-DRÄN infiltration 10, BDT

5619807-indran-infilt10-bdt

Komplett anläggning för infiltration av BDT-vatten, 2 hushåll (10 personer). Kan användas där LTAR är minst 10. 10-års funktionsgaranti på hela anläggningen!

RSK: 561 98 07

Innehåll: slamavskiljare SA 2000ce inkl Bygelsats (RSK 561 82 50), förhöjningsstos 6-ringar (RSK 561 84 04), lock PE 700 (RSK 561 82 84), 12 st IN-DRÄN moduler (RSK 561 81 67), 6 st spridarrör (RSK 241 64 11) 2 st fiberduk (RSK 241 77 26) samt ett avluftningspaket – paket AV (RSK 561 81 81).